Jag åtgärdar orsaken

Du får inte ont om din kropp fungerar som den ska
Jag är inte fysioterapeut eller naprapat, jag är expert på muskler, muskelfunktion, styrketräning och prestationsutveckling. Jag jobbar på ett helt annat sätt än fysioterapeuter, naprapater och personliga tränare. Du får aldrig ont på grund av att du är orörlig, instabil och svag. Nästan alla muskulära överbelastningsskador orsakas av att muskler är dysfunktionella och att andra muskler kompenserar och blir överbelastade och spända. Idag är det många som påstår att de åtgärdar orsaken men jag har aldrig hört talas om någon som gör det. Det hjälper inte med rörlighetsträning, stabiliseringsträning, core träning och rehabträning när du har muskulära överbelastningsskador. Jag behandlar inte bara symptom utan åtgärdar även orsaken så att du inte får tillbaka dina symptom, får andra symptom eller ortopediska skador.

Rehabiliterad betyder återställd
Du är inte rehabiliterad när du inte har ont längre, utan när din kropp fungerar som den ska igen. Smärta är aldrig orsaken utan bara ett symptom. Smärta är din kropps varningssystem. Det är ingen bra idé att stänga ned kroppens varningssystem. Då kan du få allvarliga ortopediska skador. Behandling ska därför aldrig endast gå ut på att få bort smärtan.

Jag gör muskelfunktionstester
Jag gör ingen screening av rörlighet, stabilitet och styrka. Jag gör muskelfunktionstester och kontrollerar muskeltonus. När jag har återställt normal muskeltonus och normal muskelfunktion är din rörlighet, stabilitet och kraftutvecklingsförmåga återställd. Du är rörlig, stabil och starkare och din prestationsförmåga högre innan du ens börjar styrketräna.

Jag rehabiliterar dig i tre steg
Jag använder en unik och innovativ rehabmetod i tre steg. I steg ett använder jag mjukdelsbehandling för att återställa normal muskeltonus. I steg två använder jag övningar där hämmade muskler aktiveras isolerat för att återställa normal muskelfunktion. I steg tre använder jag basövningar med fria vikter där muskler som har varit hämmade tränas integrerat i sin muskelkedja för att återställa normal muskelstyrka. Jag börjar med att återställa normal muskeltonus eftersom det inte går att aktivera muskler som är spända och ömma. Jag fortsätter med att återställa normal muskelfunktion eftersom det inte går att träna muskler som inte fungerar.