Vi åtgärdar orsaken

Rehabiliterad betyder återställd. Du är inte rehabiliterad när du inte har ont längre, utan när din kropp fungerar. De flesta muskulära överbelastningsskador orsakas av muskulär dysfunktion. Vi behandlar inte bara symptom utan åtgärdar även orsaken så att du inte får tillbaka dina symptom eller får andra symptom. Vi återställer funktionen i de muskler som har varit hämmade och orsakat kompensation och överbelastning.